Munke - មុនេគ
Munke - មុនេគ

Munke - មុនេគ

@munke

[MCL] បច្ចុប្បន្នភាពកម្មវិធីប្រកួត (សប្តាហ៍ទី១៣) ⛳️
🔥 ជម្រើសជើងឯក ពានរង្វាន់មិត្តហ្វូនខេមបូឌានលីគ ឆ្នាំ២០២១ 🏆
⚡️ ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១១ និងថ្ងៃអាទិត្យ ទី១២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ ✅
❗️ សូមអនុវត្តវិធាន «៣ការពារ និង ៣កុំ» និងគោរពតាមគោលការណ៍ណែនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ដើម្បីទប់ស្កាត់ការចម្លងរីករាលដាលនៃ ជំងឺកូវីដ-១៩ ។ 😷 1.5m 😷 🤚🏼🧼✋🏼
⚽️ បន្តគាំទ្រវិស័យបាល់ទាត់ជាតិយើងទាំងអស់គ្នា 🇰🇭🇰🇭🇰🇭

image

image

ល្អមើលណាស់ https://oktv.cam/watch/8sUCYEn53UBzDIq

Tovchat